Biznes mama na macierzyńskim – infografika

Jako freelancerki, czyli przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, nie podlegamy typowemu etatowemu urlopowi macierzyńskiemu. Ale na szczęście mamy swój odpowiednik w postaci zasiłku macierzyńskiego na podobnych zasadach. Termin mojego porodu zbliża się wielkimi krokami, więc po raz kolejny zgłębiłam ten temat, tym razem robiąc konkretne notatki, w oparciu o które przygotowałam przejrzystą infografikę.

Zasiłek macierzyński - infografika

Podstawowe informacje

Warunkiem do otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czyli w praktyce opłacenie przynajmniej jednej składki w terminie przed ubieganiem się o zasiłek. Całkowity okres naszego „urlopu macierzyńskiego” to maksymalnie 52 tygodnie, na które składają się teoretycznie jego trzy osobne rodzaje.

Bardzo istotne jest to, że nie mamy obowiązku zawieszania działalności gospodarczej. Przez cały czas pobierania zasiłku możemy prowadzić działalność, wystawiać faktury, podpisywać umowy, bez żadnych ograniczeń, jupiiiii! :)

Jako przedsiębiorcze mamy opłacamy przez ten czas tylko składkę zdrowotną, czyli aktualnie ok. 270zł.
Jeśli jednak biznes mama chce zawiesić działalność na czas pobierania zasiłku, wówczas nie będzie płacić żadnych składek do ZUS, nawet składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zawiesić działalność należy po porodzie, ponieważ tylko wtedy wiąże się to z utrzymaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego. Tutaj także warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w momencie urodzenia dziecka. Wnioski o urlop dodatkowy i rodzicielski mogą być składane w okresie zawieszenia biznesu, na bieżąco. Minus jest taki, że nie możemy legalnie dorobić wtedy sobie do zasiłku.

Daty, terminy i czas trwania zasiłku

Zasiłek przysługuje nam, podobnie jak mamom na etacie, przez okres maksymalnie 52 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka). Na ten rok przypadają trzy osobne okresy, odpowiadające następującym urlopom:

 1. Urlop macierzyński – jego podstawowy wymiar to 20 tygodni (przy jednym dziecku)
 2. Dodatkowy urlop macierzyński – udzielany na wniosek mamy przebywającej na urlopie podstawowym, trwa 6 tygodni (przy jednym dziecku)
 3. Urlop rodzicielski – dodatkowy urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwa 26 tygodni

Teoretycznie urlopy te przysługują mamie, ale w praktyce część może ona odstąpić ojcu dziecka. Kobieta ma obowiązek wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część (maksymalnie 38 tygodni) może przekazać ojcu. Warto więc przeanalizować, jaki wariant w rodzinie się opłaca.

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą może zacząć korzystać z prawa do zasiłku już 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Koniecznie jest dołączenie wtedy do wniosku zaświadczenia od lekarza o przewidywanej dacie porodu.

Ojcu dziecka przysługuje zupełnie odrębny urlop ojcowski (tacierzyński) w wymiarze 14 dni. Urlop ten trzeba wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Jednocześnie tatuś ma prawo pobierać odstąpiony przez żonę zasiłek macierzyński, o ile oczywiście opłacał składkę chorobową.

Wysokość zasiłku mamy-przedsiębiorcy

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego przedsiębiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, czyli w tym przypadku urodzenie dziecka.
Opłacając minimalne składki ZUS, podstawa wynosi w 2014 roku 2247,60 zł.

Przez podział urlopu macierzyńskiego na trzy etapy, istnieją dwa warianty wysokości otrzymywanego zasiłku przez ten okres:

 1. 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony jako:
  – urlop macierzyński
  – dodatkowy urlop macierzyński
  – urlop ojcowski
  i 60% podstawy wymiaru wysiłku za okres urlopu rodzicielskiego
 2. lub też

 3. 80% podstawy wymiaru zasiłku – za okres odpowiadający całym 52 tygodniom czyli: urlopowi macierzyńskiemu, dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu, urlopowi rodzicielskiemu.

Warunkiem pobierania jednolitej 80%-towej stawki jest złożenie wniosku od razu za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu i urlopowi rodzicielskiemu w pełnym wymiarze w terminie do 14 dni od daty porodu.
W przypadku dwóch różnych stawek, wniosek o przyznanie zasiłku za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia urlopu podstawowego. Analogicznie, przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego, wniosek należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia urlopu dodatkowego.

Dokumenty

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, należy złożyć do ZUSu następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego;
 • zaświadczenie płatnika składek, czyli w praktyce matki – przedsiębiorcy na druku ZUS Z-3b;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC – za okres pobierania zasiłku od dnia porodu
  lub zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres pobierania zasiłku przed porodem.

Oficjalne źródło informacji: strona ZUS.

Zdeklarowana freelancerka - Surface Pattern Designer. Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Wyciskacz doby i ogarniacz chaosu.

Poprzedni wpis
Kolejny wpis
Więcej w Freelance, Mama
6 sposobów na oszczędny start kariery freelancera

Czym dla mnie jest ten blog?

Zamknij